ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Ένα σύστημα θέρμανσης είναι απαραίτητο να συντηρείται μία φορά κάθε χρόνο ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας του και να μεγιστοποιείται η απόδοσή του. Αδειούχοι εγκαταστάτες καυστήρων πετρελαίου και αερίου με πολυετή πείρα αναλαμβάνουν την ετήσια συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα, τον καθαρισμό του λέβητα και της καμινάδας σας.

Μετά το πέρας της εργασίας δίδεται φύλλο ελέγχου του καυστήρα σας με ταινία γνησιότητας του σωματείου τεχνικών καυστήρων.