ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται στους ενοίκους απορίες.

Στις πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση γίνεται πλήρης ανάλυση με πάγιο και αυτονομία με ειδικό συντελεστή. Ειδικό πρόγραμμα για πολυκατοικίες με κεντρικό boiler ζεστού νερού χρήσης.